LANDSDÆKKENDE VIRKSOMHED, VARETAGER FORSKELLIGARTEDE SERVICEOPGAVER


  • Service af Jumag kedler
  • Service & rensning af dampkedler
  • Service af sikkerhedsudstyr
  • Service af diverse kedler
  • Service af varmvandsbeholdere 

FAUST HALMKEDLER 

Faust kedel

Faust halmkedler


En ikke serviceret kedel mister i effektivitet mht. brændselsforbrug, ligesom kedler uden vedligeholdelse har en klar tendens til at korrodere mere, og ikke udbedrede fejl, kan skabe følgeskader.


 Vi har udviklet et speciale i rensning af Faust kedler. Vi tilbyder service og rensning af kedler på fjernvarmeværker der fyrer med halm, træpiller, flis o.lig, samt rensning af kedler på gartnerier.


​Vi kan udskifte alle typer pakninger på renseluger.